Đᴀᴜ ʟòɴɢ: Nɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴍấᴛ ᴠợ ᴠà 3 ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ, ɴɢườɪ ᴠợ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛʜáɴɢ ᴛʜứ 7

Đᴀᴜ ʟòɴɢ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴍấᴛ ᴠợ ᴠà 3 ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ, ɴɢườɪ ᴠợ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛʜáɴɢ ᴛʜứ 7

Cùɴɢ ʟúᴄ ᴍấᴛ đɪ ᴄả 4 ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʜươɴɢ ɴʜấᴛ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴅù ᴄó ᴍạɴʜ ᴍẽ đếɴ đâᴜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄầᴍ đượᴄ ɴʜữɴɢ ɢɪọᴛ ɴướᴄ ᴍắᴛ đᴀᴜ ʟòɴɢ.

Hɪệɴ ᴛʀườɴ ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ

Nɢàʏ 26/11, ᴍộᴛ ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ xảʏ ʀᴀ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xóᴛ xᴀ. tʜᴇᴏ đó,ᴄʜị Nɢô Tʜị Mɪɴʜ H. (33 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴘʜườɴɢ Tʜủʏ Dươɴɢ, ᴛʜị xã Hươɴɢ Tʜủʏ, ᴛỉɴʜ Tʜừᴀ Tʜɪêɴ Hᴜế) ʟáɪ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ɴʜỏ sɪɴʜ đôɪ (7 ᴛᴜổɪ) ᴠề ɴʜà ɴɢᴏạɪ ở TP Hᴜế để ăɴ ɢɪỗ.

Kʜɪ ᴄʜạʏ đếɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴠòɴɢ xᴜʏếɴ ɢɪᴀᴏ ɢɪữᴀ đườɴɢ Võ Nɢᴜʏêɴ Gɪáᴘ ᴠà Văɴ Tɪếɴ Dũɴɢ (ᴘʜườɴɢ Aɴ Đôɴɢ, TP Hᴜế) ᴛʜì xᴇ ᴄủᴀ ᴄʜị H. đụɴɢ ᴛʀúɴɢ xᴇ ᴛảɪ ᴄʜở đấᴛ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số 75H-005.XX ᴄʜạʏ ᴄùɴɢ ᴄʜɪềᴜ. Cú ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴋʜɪếɴ ᴄʜị H. ᴠà ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʙị ᴄ.ᴜ.ố.ɴ ᴠàᴏ ɢầᴍ xᴇ ᴛảɪ, ǫᴜ.ᴀ đ.ờɪ ᴛạɪ ᴄʜỗ. Đáɴɢ ʙᴜồɴ ʜơɴ, ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ, ᴄʜị H. đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴍộᴛ ʙé ᴛʀᴀɪ ở ᴛʜáɴɢ ᴛʜứ 7.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Tʜừᴀ Tʜɪêɴ Hᴜế, ᴄôɴɢ ᴀɴ TP Hᴜế ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴘʜâɴ ʟᴜồɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

Nʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠợ ᴄᴏɴ ɢặᴘ ɴ.ạ.ɴ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ᴄʜị H. đã ᴛứᴄ ᴛốᴄ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴋʜ.óᴄ ɢ.à.ᴏ ᴛʜ.ảᴍ ᴛʜ.ɪếᴛ. Cʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄảɴʜ ᴠợ ᴠà 3 ᴄᴏɴ ᴛʜơ ǫᴜ.ᴀ đ.ờɪ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ, ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜị H. ɢầɴ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đứɴɢ ᴠữɴɢ. Hìɴʜ ảɴʜ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴋʜóᴄ ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴄáᴄ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ᴋʜɪếɴ ʙấᴛ ᴋỳ ᴀɪ ᴄó ᴍặᴛ ở ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ᴄʜạɴʜ ʟòɴɢ.

Cʜồɴɢ ᴄủᴀ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ᴋʜóᴄ ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴠợ ᴄᴏɴ

Nɢườɪ ɴʜà ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ɴ.ɢ.ã ᴋʜ.ᴜỵᴜ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ

Đếɴ ᴄʜɪềᴜ 26/11, ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ sᴀᴜ ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ. Tʜᴀɪ ᴘʜụ ᴄùɴɢ 2 ᴄᴏɴ ɴʜỏ đã đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʜỗ ᴛʀợ, đưᴀ ᴠề ɴʜà để ʟᴏ ʜậᴜ sự. Tʀᴏɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ɴʜỏ ᴛʀêɴ đườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tấᴛ Tʜàɴʜ (Tʜừᴀ Tʜɪêɴ – Hᴜế), ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ʜàɴɢ xóᴍ đã ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ để ɢɪúᴘ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʜậᴜ sự.

Nɢồɪ ʙêɴ ᴛ.ʜ.ɪ ʜ.à.ɪ ᴄủᴀ ᴠợ ᴠà ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴛʀướᴄ ɢɪờ ɴʜậᴘ ʟɪệᴍ, ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜị H ʟặɴɢ ɴɢườɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄầᴍ đượᴄ ʜᴀɪ ʜàɴɢ ɴướᴄ ᴍắᴛ. Sᴀᴜ ᴠụ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ấʏ đã ᴍấᴛ đɪ ᴄùɴɢ ʟúᴄ 4 ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ʏêᴜ ɴʜấᴛ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴍìɴʜ. Tʀướᴄ sự ᴠɪệᴄ ǫᴜá đỗɪ đᴀᴜ ʟòɴɢ ᴠà đ.ộᴛ ɴɢ.ộᴛ, ᴀɴʜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ sự ᴛʜậᴛ, ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜể ɴɢʜẹɴ ɴɢàᴏ ᴛʜốᴛ ʟêɴ ᴄâᴜ ʜỏɪ: ‘Vợ ᴄᴏɴ ᴛôɪ đâᴜ ʀồɪ’.

Hìɴʜ ảɴʜ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ɴɢồɪ ᴛʜẩɴ ᴛʜờ ɴʜìɴ ᴠợ ᴄᴏɴ ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴋʜɪếɴ ᴀɪ ɴấʏ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xóᴛ xᴀ

Ở ᴍộᴛ ɢóᴄ ɴʜỏ, ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜᴀɪ ᴘʜụ ᴄũɴɢ ᴋʜ.óᴄ ɴɢʜ.ẹɴ, ᴋ.ɪệᴛ ǫ.ᴜ.ệ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ᴅâᴜ ᴠà ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ɴʜỏ đã ᴍãɪ ᴍãɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʀở ᴠề sᴀᴜ ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ. Bà ɴɢʜẹɴ ɴɢàᴏ: ‘Sáɴɢ ɴᴀʏ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đɪ, ᴄʜáᴜ ᴛôɪ ᴄòɴ ᴄʜạʏ ʟạɪ ʜôɴ ʙà, ɴó ɴóɪ: ‘Cᴏɴ ᴍᴜốɴ ở ɴʜà ᴠớɪ ʙà ɴộɪ ᴛʜôɪ’. Vậʏ ᴍà ᴀɪ đâᴜ ᴄó ɴɢờ ᴄả ᴍẹ ᴄᴏɴ ɴó đềᴜ ʙỏ ᴛôɪ ᴍà đɪ, ôɴɢ ᴛʀờɪ đã ʟấʏ đɪ ʜếᴛ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʀồɪ, 3 đứᴀ ᴄʜáᴜ ᴠà ᴄᴏɴ ᴅâᴜ ᴛôɪ… sốɴɢ sᴀᴏ ᴄʜᴏ ɴổɪ đâʏ’.

Mẹ ᴄʜồɴɢ ᴋʜóᴄ ɴɢʜẹɴ ᴠì ᴍấᴛ ᴄả ᴄᴏɴ ᴅâᴜ ᴠà ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ

Đứɴɢ ɢɪữᴀ ᴄăɴ ɴʜà ɴʜỏ ᴠớɪ ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ᴛᴀɴɢ ᴛʜươɴɢ ʙᴀᴏ ᴛʀùᴍ, ᴍọɪ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ đᴀᴜ ʟòɴɢ. Vốɴ ᴅĩ ᴄʜỉ íᴛ ᴛʜáɴɢ ɴữᴀ ᴛʜôɪ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ sẽ đượᴄ ᴄʜàᴏ đóɴ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴍớɪ. Ấʏ ᴠậʏ ᴍà ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ đ.ộᴛ ɴɢ.ộᴛ đã ᴄ.ư.ớ.ᴘ đɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʜươɴɢ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴀɴʜ. Mấᴛ ᴍáᴛ ɴàʏ ᴛʜậᴛ sự ʟà ǫᴜá ʟớɴ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *