Nóɴɢ: Cáᴄ ʙáᴄ sĩ, ʟươɴɢ ʏ ‘ᴠạᴄʜ ᴛʀầɴ’ ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ‘ᴛʜầɴ ʏ’ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ

Nóɴɢ: Cáᴄ ʙáᴄ sĩ, ʟươɴɢ ʏ ‘ᴠạᴄʜ ᴛʀầɴ’ ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ‘ᴛʜầɴ ʏ’ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ

Cáᴄ ʙáᴄ sĩ, ʟươɴɢ ʏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ đôɴɢ ʏ ʟà ᴄó ɴʜưɴɢ ‘ᴛʜầɴ ʏ’ ᴄʜữᴀ ᴋʜỏɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴅị ᴛ.ậ.ᴛ ɴʜư ᴄâᴍ, đɪếᴄ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể.

Ôɴɢ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ đượᴄ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʟà ‘ᴛʜầɴ ʏ’ ᴄʜữᴀ ᴋʜỏɪ ᴛứ ᴄʜứɴɢ ɴᴀɴ ʏ ‘ᴄâᴍ, đɪếᴄ’. Tʜựᴄ ʜư ᴄʜưᴀ ʀõ…

Ôɴɢ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ sɪɴʜ ɴăᴍ 1975, ở ʜᴜʏệɴ Cáɪ Nướᴄ, ᴛỉɴʜ Cà Mᴀᴜ. Kʜɪ ᴄʜưᴀ ʙị ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Dũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ ᴛố ᴄáᴏ ‘ʟ.ừ.ᴀ đảᴏ, ᴄʜ.ɪếᴍ đ.ᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ’ ᴛʜì ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đồɴ ᴛʜổɪ ôɴɢ ʟà ‘ᴛʜầɴ ʏ’ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ xᴏᴀ ʙóᴘ, ʙấᴍ ʜᴜʏệᴛ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʙ.ạ.ɪ ʟ.ɪệᴛ, ᴄâᴍ đɪếᴄ.

Năᴍ 2011, ôɴɢ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ᴄòɴ đượᴄ ᴛỉɴʜ Hà Tĩɴʜ ᴍờɪ ᴠề ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴛạɪ ʜộɪ Đôɴɢ ʏ Hà Tĩɴʜ ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴅự áɴ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄơ sở ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʀấᴛ ʟớɴ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ʟùᴍ xùᴍ ᴘʜốɪ ʜợᴘ, ᴄơ sở ɴàʏ ᴄʜỉ ʜᴏạᴛ độɴɢ đượᴄ ʜơɴ 1 ɴăᴍ, sᴀᴜ đó ʙị ʙỏ ʙê ʜᴏᴀɴɢ ᴘʜế…

‘Táɴɢ’ ᴛᴀɪ ᴄʜữᴀ đɪếᴄ, ʀ.ú.ᴛ ʟ.ưỡɪ ᴄʜữᴀ ᴄâᴍ

Vợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ᴛừɴɢ ᴄó ʙᴜổɪ đốɪ ᴄʜấᴛ ᴠớɪ ôɴɢ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ᴛạɪ ʜộɪ sở ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Tịɴʜ độ ᴄư sĩ ᴘʜậᴛ ʜộɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ (Q.6, TP.HCM). Ôɴɢ Dũɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ôɴɢ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ɢɪᴀᴏ Hưɴɢ Aɴ Tự (ɴɢôɪ ᴄʜùᴀ ᴅᴏ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà Hằɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛâᴍ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ Táɴʜ Lɪɴʜ, ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Tʜᴜậɴ) để ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Tịɴʜ độ ᴄư sĩ ᴘʜậᴛ ʜộɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ǫᴜảɴ ʟý.

Tạɪ ʙᴜổɪ đốɪ ᴄʜấᴛ ɴàʏ, ôɴɢ Dũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴅù đượᴄ ɢọɪ ʟà ‘ʟươɴɢ ʏ’ ɴʜưɴɢ ôɴɢ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠấɴ đề ɴɢʜɪ ɴɢờ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙằɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ; ʀêᴜ ʀᴀᴏ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜưɴɢ ʟéɴ ʟúᴛ ʙáɴ ᴘʜɪếᴜ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴜấᴛ ᴛấᴛ.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ᴄòɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴄáᴄ ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀʏ ᴄảɴʜ ôɴɢ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴄʜỉ ʟà ‘đóɴɢ ᴘʜɪᴍ’.

Để ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ Yêɴ, ᴘᴠ đã ʟɪêɴ ʜệ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ʙệɴʜ đượᴄ ôɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị. Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ôɴɢ Yêɴ ᴠà ᴄộɴɢ sự ᴄủᴀ ôɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Tʜôɴɢ, ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ở ᴄơ sở ôɴɢ Yêɴ, ᴘʜ.ẫɴ ɴ.ộ: ‘Tôɪ ʟà ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ɴɢʜᴇ ôɴɢ ᴠề ᴛỉɴʜ ʟâɴ ᴄậɴ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄũɴɢ ôᴍ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ʜʏ ᴠọɴɢ ᴍà ᴛìᴍ sᴀɴɢ. Cʜầᴜ ᴄʜựᴄ ᴄả đêᴍ đếɴ sáɴɢ ᴍớɪ đượᴄ ᴄộɴɢ sự ᴄủᴀ ôɴɢ Yêɴ ᴄʜữᴀ ᴛʀị.

Cáᴄʜ ᴛʀị ᴄủᴀ ɴʜóᴍ ôɴɢ ᴄũɴɢ ʀấᴛ ʟạ ʟùɴɢ, ᴄâᴍ ᴛʜì ɴắᴍ ʟ.ưỡɪ ᴍà ᴋéᴏ ʀᴀ, đếɴ ɴɢườɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴄòɴ ᴋʜ.óᴄ ᴛʜ.éᴛ ᴛʜì ᴛʀẻ ᴇᴍ ʟàᴍ sᴀᴏ ᴍà ᴄʜịᴜ ᴛʜấᴜ? Tôɪ ʙị đɪếᴄ, đượᴄ ᴄộɴɢ sự ᴄủᴀ ôɴɢ Yêɴ ᴄʜữᴀ ᴛʀị ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ‘ᴛ.á.ɴ.ɢ’ ᴠàᴏ ᴍàɴɢ ᴛᴀɴɢ ʟ.ỗ ᴛᴀɪ (ᴛʜáɪ ᴅươɴɢ), ᴛ.á.ɴ.ɢ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴠ.ỗ. ᴋʜáᴍ xᴏɴɢ, ɴʜóᴍ ɴàʏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đợɪ ᴛʜáɴɢ sᴀᴜ ôɴɢ Yêɴ đɪ ᴍộᴛ ᴠòɴɢ ʀồɪ ǫᴜᴀʏ ᴠề đấʏ đɪềᴜ ᴛʀị ʟạɪ. ʟặɴ ʟộɪ ᴄả ᴛʀăᴍ ᴄâʏ số, ᴛʜứᴄ ᴛʀắɴɢ ᴄả đêᴍ ʀồɪ đɪếᴄ ᴠẫɴ ʜᴏàɴ đɪếᴄ, ᴛệ ʜơɴ ʟà 2 ʟỗ ᴛᴀɪ ᴛôɪ ʙị ‘ᴛ.á.ɴ.ɢ’ ɴó ɴʜứᴄ sᴜốᴛ ᴍấʏ ɴɢàʏ ᴍớɪ ʜếᴛ’.

Cʜị Pʜạᴍ Tʜᴜ Hồɴɢ (ɴɢụ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ), ᴛừɴɢ đếɴ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ Yêɴ, ʙứᴄ xúᴄ, ᴋể: ‘Năᴍ 2019 ᴛôɪ ᴄó ɴɢʜᴇ ‘ᴛʜầɴ ʏ’ Yêɴ ᴠề ᴛʜị ᴛʀấɴ ɴᴀᴍ ᴘʜướᴄ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴛôɪ ɴᴜôɪ ʜʏ ᴠọɴɢ sẽ ᴄó ᴄơ ʜộɪ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛôɪ ʙị đɪếᴄ ᴛừ ɴʜỏ đượᴄ ᴛʀở ʟạɪ ɴʜư ɴɢườɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ʜᴏặᴄ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜì ᴄʜáᴜ ᴄũɴɢ sẽ ɢọɪ ᴍộᴛ ᴛɪếɴɢ ᴍẹ.  Tôɪ đếɴ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ, ʟúᴄ đó ɴɢườɪ đôɴɢ ɴɢʜịᴛ, ᴄʜờ số ᴛʜứ ᴛự ʟà 12 ɴʜưɴɢ ᴛôɪ đợɪ ᴛừ sáɴɢ đếɴ ᴄʜɪềᴜ, đợɪ ᴍãɪ ɴʜưɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ ᴠẫɴ đóɴɢ ᴋíɴ ᴍíᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ʙậᴛ ʟᴏᴀ ᴛᴏ ᴄứ ᴠọɴɢ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ âᴍ ᴛʜᴀɴʜ số 1, 2, 3… Đợɪ đếɴ 2ʜ ᴄʜɪềᴜ ᴄó ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙị ᴄâᴍ ʙướᴄ ʀᴀ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ʜỏɪ ɢì đó ʙằɴɢ ᴋʜẩᴜ ʜìɴʜ ᴍɪệɴɢ ᴠà ɴɢườɪ đó ɢậᴛ đầᴜ ɴʜư ɢà ᴍổ ᴛʜóᴄ. Tôɪ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜờ, ɴʜưɴɢ ᴛớɪ 3ʜ ᴄʜɪềᴜ ᴛʜì ‘ᴛʜầɴ ʏ’ ᴛᴜʏêɴ ʙố ɴɢàʏ ᴍᴀɪ ᴋʜáᴍ ᴛɪếᴘ, ᴛớɪ ᴍᴀɪ đếɴ ᴛʜì ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ᴄủᴀ ‘ᴛʜầɴ ʏ’ ʙốᴄ ʜơɪ, để ʟạɪ ᴍộᴛ ᴅòɴɢ ɴɢườɪ ᴅàɪ xếᴘ ʜàɴɢ ᴄʜờ…

Tôɪ ᴍᴏɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Yêɴ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ, để ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ đượᴄ ʙɪếᴛ ʙởɪ ᴠì ɴʜɪềᴜ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ᴘʜ.ẫɴ ɴ.ộ ᴠɪệᴄ ôɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴄó ᴄᴏɴ ʙị ᴅ.ị ᴛ.ậ.ᴛ để ᴛạᴏ ɴêɴ ᴅᴀɴʜ ᴛɪếɴɢ ᴄʜᴏ ôɴɢ’, ᴄʜị Hồɴɢ ɴóɪ.

Cʜữᴀ ʙệɴʜ ᴍơ ʜồ, ᴄʜưᴀ ᴀɪ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ…

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ‘ᴛʜầɴ ʏ’ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ᴄʜữᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ʙằɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ɴắɴ, xᴏᴀ ʙóᴘ, ʟươɴɢ ʏ Vươɴɢ Văɴ Lɪêᴜ, Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴅưỡɴɢ sɪɴʜ ᴄủᴀ Vɪệɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛɪềᴍ ɴăɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ: Xéᴛ ᴠề ᴍặᴛ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ, ᴠɪệᴄ ʙấᴍ ʜᴜʏệᴛ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴛ.ậ.ᴛ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴀɪ ʟàᴍ ᴛʀᴏɴɢ 5 ᴘʜúᴛ ᴄó ᴛʜể ᴄʜữᴀ ᴋʜỏɪ đɪếᴄ, ᴋʜỏɪ ᴄâᴍ.

Ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ đôɴɢ ʏ ʟà ᴄó ɴʜưɴɢ ‘ᴛʜầɴ ʏ’ ɴʜư ᴠậʏ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể. Cʜẳɴɢ ʜạɴ, ᴛʀᴏɴɢ đôɴɢ ʏ ᴄó ᴛʜể đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʙ.ạ.ɪ ʟ.ɪệᴛ ɴʜưɴɢ ᴄầɴ đɪềᴜ ᴛʀị ʟâᴜ ᴅàɪ ᴠà ᴄơ ᴛʜể ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴘʜảɪ đủ ᴋʜí ʜᴜʏếᴛ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ, ᴛứᴄ ᴛʜể ᴄʜấᴛ ᴋʜᴏẻ. Bệɴʜ ʙ.ạ.ɪ ʟ.ɪệᴛ ᴠớɪ ᴛʜâɴ ᴄơ ᴍềᴍ ɴɢᴜộɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜí ʜᴜʏếᴛ ʟàᴍ sᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ᴄʜỉ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜốᴄ ʟáᴛ ᴍà ᴄʜữᴀ ᴋʜỏɪ đượᴄ?

‘Tôɪ đã ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ở Vɪệᴛ Tʀì ᴛừɴɢ đượᴄ ôɴɢ Yêɴ ᴄʜữᴀ ᴛʀị ᴄâᴍ ʙằɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ʀúᴛ ʟ.ưỡɪ ɴʜưɴɢ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ. Ở Hà Tĩɴʜ, ᴄũɴɢ ɴʜɪềᴜ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴄʜữᴀ ᴛʀị ᴍà ᴄʜưᴀ ᴋʜỏɪ.

Hɪệɴ ɴᴀʏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà ᴅưỡɴɢ sɪɴʜ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ở Hà Tĩɴʜ đã ᴛʀở ɴêɴ ʜᴏᴀɴɢ ᴛ.à.ɴ, ᴛʜấʏ ᴄảɴʜ ɴàʏ ᴍà xóᴛ xᴀ. Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đượᴄ đầᴜ ᴛư ǫᴜʏ ᴍô, ʙàɪ ʙảɴ ɴʜưɴɢ ᴄʜỉ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄó ʜơɴ 1 ɴăᴍ. Nếᴜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɴàʏ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄứᴜ ɴɢườɪ ᴛʜì ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ở đó, sᴀᴏ ᴘʜảɪ ᴅờɪ đɪ ?’, ôɴɢ Lɪêᴜ đặᴛ ᴠấɴ đề.

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ Lɪêᴜ, ‘ɴếᴜ ᴍìɴʜ ɢɪỏɪ ᴛʜậᴛ sự ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ đɪ đâᴜ, ở ɴɢᴀʏ ᴛʀụ sở ʟàᴍ, sᴀᴜ đó ʙà ᴄᴏɴ, ʙá ᴛáɴʜ ᴋʜắᴘ ɴơɪ sẽ ᴋéᴏ đếɴ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ. ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʟúᴄ ᴄʜỗ ɴàʏ, ᴄʜỗ ᴋɪᴀ, ʟúᴄ ẩɴ ʟúᴄ ʜɪệɴ…

Vợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Dũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ – ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛố ᴄáᴏ ôɴɢ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ʟ.ừ.ᴀ đ.ảᴏ, ᴄʜ.ɪếᴍ đ.ᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ đốɪ ᴄʜấᴛ ʙᴀ ᴍặᴛ ᴍộᴛ ʟờɪ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄó đôɴɢ đảᴏ ʙáᴏ ᴄʜí ᴛʜᴀᴍ ᴅự

‘Đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙị đɪếᴄ ʙẩᴍ sɪɴʜ, ʙấᴍ ʜᴜʏệᴛ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜỏɪ ᴠì ᴄáᴄ ᴅâʏ ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ đã ʟ.ɪ.ệ.ᴛ ʜếᴛ ʀồɪ. Nʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴍớɪ ʙị, ʙị ɴʜẹ ɴʜư ᴛʀúɴɢ ɢɪó, á ᴋʜẩᴜ ᴛʜì ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʙấᴍ ʜᴜʏệᴛ ʟà ᴄó ᴄơ sở’, ôɴɢ Pʜạᴍ Kʜɪếᴛ, ɴɢườɪ ᴄʜᴜʏêɴ ʙấᴍ ʜᴜʏệᴛ ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴛs – ʙs ʟê ǫᴜốᴄ ʜùɴɢ, ᴛʀưởɴɢ ᴋʜᴏᴀ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Cʜợ Rẫʏ, TP.HCM ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴠề ᴍặᴛ đôɴɢ ʏ ᴠớɪ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ʙấᴍ ʜᴜʏệᴛ ʟà ᴄó ʜɪệᴜ ǫᴜả ɴʜưɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ đượᴄ. Tạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪêɴ đôɴɢ ʏ, đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ᴘʜảɪ ᴄó ʟɪệᴜ ᴛʀìɴʜ ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể ᴋʜỏɪ đượᴄ.

‘Rɪêɴɢ ᴠề đɪếᴄ, ᴄâᴍ ᴍà ʙấᴍ ʜᴜʏệᴛ ᴍộᴛ ᴠàɪ ʟầɴ ᴄó ᴛʜể ᴋʜỏɪ ᴛʜì ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴠà ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄụ ᴛʜể ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ. Pʜươɴɢ ᴘʜáᴘ đɪềᴜ ᴛʀị đɪếᴄ ʙẩᴍ sɪɴʜ ʀấᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʏ ʜọᴄ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʙ.ấᴛ ʟ.ựᴄ. Dᴏ đó, đồɴ ᴛʜổɪ ᴠɪệᴄ xᴏᴀ ʙóᴘ, ʙấᴍ ʜᴜʏệᴛ, ᴠỗ ᴠàᴏ ᴛᴀɪ ᴄó ᴛʜể ᴄʜữᴀ ʟàɴʜ đɪếᴄ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄơ sở’, BS Hùɴɢ ɴóɪ.

Tʜᴇᴏ BS ʜùɴɢ, để ʟàᴍ ʀõ đɪềᴜ ɴàʏ ᴄầɴ ᴄó ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛìᴍ ʜɪểᴜ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ʟạɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜữᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ʜᴀʏ ᴄʜưᴀ ᴋʜỏɪ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ. ‘Tìᴍ ʜɪểᴜ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đó ᴄó ᴘʜảɪ ʟà đóɴɢ ɢɪả ʙệɴʜ ɴʜâɴ để ‘ʟăɴɢ xê’ ôɴɢ Yêɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ’, BS ʜùɴɢ đề xᴜấᴛ.

Ôɴɢ Lê Văɴ Hồɴɢ, Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ Sở Y ᴛế ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ôɴɢ Yêɴ đượᴄ sở ʏ ᴛế ᴄấᴘ ᴄʜứɴɢ ᴄʜỉ ʜàɴʜ ɴɢʜề ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʏ ʜọᴄ ᴄổ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 11/2018. Vớɪ ᴄʜứɴɢ ᴄʜỉ ɴàʏ, ôɴɢ Yêɴ ᴄʜỉ đượᴄ ɢɪúᴘ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ, ᴄʜưᴀ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ để đượᴄ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *