Nóɴɢ: Pʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄʜứᴀ ʟᴏạᴛ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴɢʜɪ ɢɪả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ʟớɴ, ᴋʜôɴɢ ʜᴏá đơɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ

Hàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄáᴄ ᴍặᴛ ʜàɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛạɪ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ ɴʜư ᴛúɪ, ᴠí Gᴜᴄᴄɪ, Fᴇɴᴅɪ, ɢɪầʏ ᴅéᴘ Cʜᴀɴᴇʟ, ǫᴜầɴ áᴏ Lᴏᴜɪs Vᴜɪᴛᴛᴏɴ … đềᴜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ đã đăɴɢ ᴋý ʙảᴏ ʜộ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Tổɴɢ ᴄụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ (Bộ Côɴɢ ᴛʜươɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ đɪệɴ ᴛ.ử,  ɴɢàʏ 9/12, ᴅướɪ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ Tổɴɢ ᴄụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ (QLTT), Độɪ QLTT số 2, ᴄụᴄ QLTT TP. Hồ Cʜí Mɪɴʜ đã ʙấᴛ ɴɢờ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ ᴛạɪ địᴀ ᴄʜỉ 269ᴄ-269ᴅ Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ, ᴘʜườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Cư Tʀɪɴʜ, ǫᴜậɴ 1, TP.HCM ᴅᴏ ôɴɢ N.M (sɪɴʜ ɴăᴍ 1991) ᴛʀú ᴛạɪ Đồɴɢ Nᴀɪ ʟàᴍ ᴄʜủ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛʀêɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴠớɪ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ đăɴɢ ᴛảɪ ᴅướɪ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴠớɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢʜìɴ ʟượᴛ ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀ/ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ.

Tạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ đồɴɢ ᴘʜụᴄ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ Sᴛʏʟᴇ ᴠẫɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜườɴɢ ɴɢàʏ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ. Bêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ, ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàɪ ᴛʀí ʙắᴛ ᴍắᴛ ᴠớɪ đᴀ ᴅạɴɢ ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ, ᴄʜủɴɢ ʟᴏạɪ ɴʜư ɢɪầʏ, ᴅéᴘ, ʙốᴛ ᴅᴀ, ᴛúɪ, ᴠí, ᴅâʏ ʟưɴɢ, ǫᴜầɴ áᴏ, ᴛʀᴀɴɢ sứᴄ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ.

Làᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴏ Đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ đăɴɢ ᴋý ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅᴏ Pʜòɴɢ Tàɪ ᴄʜíɴʜ – Kế ʜᴏạᴄʜ, UBND ǫᴜậɴ 1 ᴄấᴘ đầᴜ ɴăᴍ 2022.

Lựᴄ ʟượɴɢ QLTT TP HCM ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ (ɴɢᴜồɴ: Tổɴɢ ᴄụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ)

Kɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜựᴄ ᴛế, ʟựᴄ ʟượɴɢ QLTT ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙàʏ ʙáɴ ɴʜɪềᴜ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴍᴀɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜư Cʜᴀɴᴇʟ, Gᴜᴄᴄɪ, Lᴏᴜɪs Vᴜɪᴛᴛᴏɴ, Fᴇɴᴅɪ… ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ʜóᴀ đơɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɴàᴏ đượᴄ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴏ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ.

Bướᴄ đầᴜ, đạɪ ᴅɪệɴ Độɪ QLTT số 2 ɴʜậɴ địɴʜ, ᴘʜầɴ ʟớɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàʏ ʙáɴ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ ɴʜɪềᴜ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ.

Nếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ʜᴏặᴄ đượᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ʀấᴛ ᴋʜó ᴄó ᴛʜể ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ đượᴄ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ số ʜàɴɢ ʜóᴀ ʙàʏ ʙáɴ ᴛạɪ đâʏ, ʟãɴʜ đạᴏ Độɪ QLTT số 2 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Tʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ᴠớɪ ᴍỗɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ ʙáɴ ᴛạɪ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000-850.000đ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴛʀᴀɴɢ sứᴄ xɪ ᴍạ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000 đồɴɢ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ. Qᴜầɴ áᴏ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000 – 850.000 đồɴɢ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ; ɢɪàʏ ᴅéᴘ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ: 500.000 đồɴɢ/₫ôɪ; ᴛúɪ xáᴄʜ ᴛᴀʏ ᴛừ 500.000- 600.000 đồɴɢ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ.

Độɪ QLTT số 2 đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ, ᴋɪểᴍ đếᴍ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *