Nóɴɢ: Qᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Cụᴄ QLTT TP HCM ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ ᴄáᴄ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ Sᴛʏʟᴇ.

Nɢàʏ 10-12, Cụᴄ Qᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ (QLTT) TP HCM đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ đốɪ ᴠớɪ ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ, địᴀ ᴄʜỉ số 269ᴄ-269ᴅ Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ, ᴘʜườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Cư Tʀɪɴʜ, ǫᴜậɴ 1, TP HCM.

QLTT ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Qᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ số ʟượɴɢ ʜàɴɢ ʜóᴀ đᴀɴɢ ᴛʀưɴɢ ʙàʏ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛạɪ địᴀ ᴄʜỉ ɴêᴜ ᴛʀêɴ, Cụᴄ QLTT TP HCM ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 246 đơɴ ᴠị sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜàɴɢ ʜóᴀ ʟà ǫᴜầɴ áᴏ, ɢɪàʏ ᴅéᴘ, ᴛúɪ xáᴄʜ… ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ ᴍộᴛ số ɴʜãɴ ʜɪệᴜ đᴀɴɢ đượᴄ ʙảᴏ ʜộ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɴʜư Lᴏᴜɪs Vᴜɪᴛᴛᴏɴ, Gᴜᴄᴄɪ, Cʜᴀɴᴇʟ, Bᴜʀʙᴇʀʀʏ, Nɪᴋᴇ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴍộᴛ số ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ xᴜấᴛ xứ.

Tổɴɢ ᴛʀị ɢɪá ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʜᴇᴏ ɢɪá ɴɪêᴍ ʏếᴛ ʟà 104,37 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

QLTT ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛừɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ sảɴ ᴘʜẩᴍ

Cụᴄ QLTT TP HCM đã ᴛạᴍ ɢɪữ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ʀõ.

Qᴜầɴ áᴏ ᴛʀưɴɢ ʙàʏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ

Tʜᴇᴏ Tổɴɢ Cụᴄ QLTT, sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ đɪệɴ ᴛ.ử, ɴɢàʏ 9-12, ᴠớɪ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛổɴɢ Cụᴄ QLTT, Độɪ QLTT số 2 – Cụᴄ QLTT TP HCM đã ʙấᴛ ɴɢờ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ Sᴛʏʟᴇ’ ᴛạɪ địᴀ ᴄʜỉ 269ᴄ-269ᴅ Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ, ᴘʜườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Cư Tʀɪɴʜ, ǫᴜậɴ 1 ᴅᴏ ôɴɢ N.M (sɴ 1991, ᴛʀú ᴛạɪ Đồɴɢ ɴNᴀɪ) ʟàᴍ ᴄʜủ.

Cửᴀ ʜàɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʟᴏạɪ ǫᴜầɴ áᴏ

Cửᴀ ʜàɴɢ ɴàʏ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛʀêɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ Tɪᴋᴛᴏᴋ, ᴛừ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ đăɴɢ ᴛảɪ ᴅướɪ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ’ ᴠớɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢàɴ ʟượᴛ ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀ.

Hàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàɪ ᴛʀí ʙắᴛ ᴍắᴛ

Tạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ đồɴɢ ᴘʜụᴄ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ Sᴛʏʟᴇ’ ᴠẫɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜườɴɢ ɴɢàʏ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ. ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ, ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàɪ ᴛʀí ʙắᴛ ᴍắᴛ, đᴀ ᴅạɴɢ ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ, ᴄʜủɴɢ ʟᴏạɪ ɴʜư ɢɪầʏ ᴅéᴘ, ʙốᴛ ᴅᴀ, ᴛúɪ, ᴠí, ᴅâʏ ʟưɴɢ, ǫᴜầɴ áᴏ, ᴛʀᴀɴɢ sứᴄ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ.

QLTT ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ

Làᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ đăɴɢ ᴋý ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅᴏ Pʜòɴɢ Tàɪ ᴄʜíɴʜ – Kế ʜᴏạᴄʜ, UBND ǫᴜậɴ 1 ᴄấᴘ đầᴜ ɴăᴍ 2022.

Sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜá đᴀ ᴅạɴɢ  

Kɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜựᴄ ᴛế, ʟựᴄ ʟượɴɢ QLTT ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙàʏ ʙáɴ ɴʜɪềᴜ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴍᴀɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜư Cʜᴀɴᴇʟ, Gᴜᴄᴄɪ, Lᴏᴜɪs Vᴜɪᴛᴛᴏɴ, ғᴇɴᴅɪ… ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ʜóᴀ đơɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɴàᴏ đượᴄ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ.

Bướᴄ đầᴜ, đạɪ ᴅɪệɴ Độɪ QLTT số 2 ɴʜậɴ địɴʜ ᴘʜầɴ ʟớɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàʏ ʙáɴ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ɴàʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ ɴʜɪềᴜ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ.

Lựᴄ ʟượɴɢ QLTT ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ

‘ɴNếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ʜᴏặᴄ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴛʜì ʀấᴛ ᴋʜó ᴄó ᴛʜể ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ đượᴄ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ số ʜàɴɢ ʜóᴀ ʙàʏ ʙáɴ ᴛạɪ đâʏ’ – ʟãɴʜ đạᴏ Độɪ QLTT số 2 ɴʜậɴ xéᴛ.

QLTT ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛừɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ

Tʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ, ᴍỗɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ ʙáɴ ᴛạɪ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ’ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000-850.000 đồɴɢ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴛʀᴀɴɢ sứᴄ xɪ ᴍạ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000 đồɴɢ/sảɴ ᴘʜẩᴍ. Qᴜầɴ áᴏ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000-850.000 đồɴɢ/sảɴ ᴘʜẩᴍ; ɢɪàʏ ᴅéᴘ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ɢɪá ᴛừ 500.000 đồɴɢ/đôɪ; ᴛúɪ xáᴄʜ ᴛᴀʏ ᴛừ 500.000- 600.000 đồɴɢ/sảɴ ᴘʜẩᴍ…

Tʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛổɴɢ Cụᴄ QLTT, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ʟựᴄ ʟượɴɢ QLTT ᴄả ɴướᴄ sẽ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ᴠɪệᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ đɪệɴ ᴛử, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴄó sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ǫᴜảɴɢ ʙá, đăɴɢ ʙáɴ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʀêɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, Zᴀʟᴏ ʜᴀʏ Tɪᴋᴛᴏᴋ.

Kệ đựɴɢ ʜàɴɢ ᴛạɪ sʜᴏᴘ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄủᴀ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴛʀắɴɢ ᴛʀơɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ

Đɪềᴜ ɴàʏ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ‘ᴠùɴɢ ᴄ.ấ.ᴍ’ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ xử ʟý đốɪ ᴛượɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴʜằᴍ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴄủᴀ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴛʀêɴ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *