Hộɪ đồɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ: Sẽ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴠụ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ɴếᴜ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ

Hộɪ đồɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ: Sẽ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴠụ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ɴếᴜ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙị ᴛố đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ Gᴏʟғ, ʟãɴʜ đạᴏ HĐND ᴛỉɴʜ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, sᴀɪ đếɴ đâᴜ sẽ xử ʟý đếɴ đó.

Cʜɪềᴜ 13.12, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ôɴɢ Tʀìɴʜ Mɪɴʜ Đứᴄ, Cʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄụ ᴛʜể ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ (ʟà đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ) ʙị ᴛố đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ Gᴏʟғ.

Tʜᴇᴏ ôɴɢ Đứᴄ, ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄủᴀ ʙảɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ᴄụ ᴛʜể ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đ.á.ɴ.ʜ Gᴏʟғ. ‘Tʀᴏɴɢ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ôɴɢ ᴅũɴɢ đã ɴʜậɴ sᴀɪ ᴠà ᴄó ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ, HĐND ᴛỉɴʜ, ᴄʜủ sâɴ Gᴏʟғ… Hɪệɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴàʏ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đᴀɴɢ xᴇᴍ xéᴛ’, ôɴɢ Đứᴄ ɴóɪ.

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ Đứᴄ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴛʜì ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đᴀɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.

‘Vụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ TP.Đà Nẵɴɢ ɴêɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʟɪêɴ ʜệ ɴʜờ ᴀɴʜ ᴇᴍ ɴɢᴏàɪ đó đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ. Hɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể xáᴄ địɴʜ ᴠɪệᴄ ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. Tʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜì ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ để xử ʟý, sᴀɪ ᴛớɪ đâᴜ xử ʟý ᴛớɪ đó. Tʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴍìɴʜ ᴄʜưᴀ ʙàɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛư ᴄáᴄʜ đạɪ ʙɪểᴜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴠì ᴄʜưᴀ ᴄó đầʏ đủ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ’, ôɴɢ Đứᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ.

Xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄũɴɢ ᴛʀả ʟờɪ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ (13.12), ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tʜᴀɴʜ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʟà ᴍộᴛ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ᴛʜì ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ɢâʏ ᴅư ʟᴜậɴ ᴛʜì ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠớɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ.

‘Cá ɴʜâɴ ôɴɢ Dũɴɢ đã ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ, ɴʜưɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄụ ᴛʜể, ɴếᴜ ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ (đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ – ᴘᴠ) ᴛʜì sẽ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Cá ɴʜâɴ ôɴɢ Dũɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ôɴɢ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ để ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄó ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ’, ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ɴóɪ.

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛʜᴀɴʜ, ɴếᴜ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠà ᴋʜɪ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴛʜì ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ sẽ xᴇᴍ xéᴛ, ᴄó ʜướɴɢ xử ʟý. Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜỉ ᴄăɴ ᴄứ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ Dũɴɢ để đưᴀ ʀᴀ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý, ᴘʜảɪ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜì ᴍớɪ ᴄó ᴄơ sở.

‘Cʜúɴɢ ᴛôɪ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, sᴀɪ đếɴ ᴍứᴄ ɴàᴏ ᴛʜì xử ʟý ᴍứᴄ đó, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ôɴɢ Dũɴɢ ᴍà ᴄáᴄ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ᴋʜáᴄ ɴếᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʜì đềᴜ ᴘʜảɪ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ’, ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

Tʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ (13.12), ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟɪêɴ ʜệ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ để ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴘʜảɴ ʜồɪ.

Nʜư ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ ʙáᴏ ᴄʜí ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ (ʟà đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ) ʙị ᴛố đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ Gᴏʟғ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà MXH ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ, Cʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴋʜóᴀ x (ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 2021 – 2026) ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ đ.á.ɴ.ʜ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ.

Tʀêɴ ᴄơ sở ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà MXH, ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟàᴍ ʀõ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄụ ᴛʜể, ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

Qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʜᴀʏ ʙấᴛ ᴄứ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đềᴜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *