Nóɴɢ: Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙị ‘ʙế’ ʟêɴ ᴋêɴʜ VTV1, CĐM ᴅự đᴏáɴ ‘ᴀɴʜ ʟạɪ đɪ xᴀ ʀồɪ’

Nóɴɢ: Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙị ‘ʙế’ ʟêɴ ᴋêɴʜ VTV1, CĐM ᴅự đᴏáɴ ‘ᴀɴʜ ʟạɪ đɪ xᴀ ʀồɪ’

Nʜɪềᴜ ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ, Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴅùɴɢ ɢậʏ Gᴏʟғ đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ sâɴ Gᴏʟғ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đà Nẵɴɢ, ʜôᴍ ɴᴀʏ, ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ôɴɢ Dũɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ đã đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴛʀướᴄ ᴅư ʟᴜậɴ.

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴋʜóᴀ X

Tʀᴏɴɢ đơɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢửɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴠề sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 6/12 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ôɴɢ Dũɴɢ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ɴóɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ: ‘Tôɪ ᴛʜậᴛ sự ʜốɪ ᴛɪếᴄ ᴠì ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ɢâʏ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜị N.A.L. ᴄũɴɢ ɴʜư ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ. Tôɪ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ xɪɴ ʟỗɪ ᴄʜị N.A.L., ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị, HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ. Cʜỉ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ɴóɴɢ ɢɪậɴ, ᴋʜôɴɢ ᴋɪềᴍ ᴄʜế đượᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍà ᴛôɪ đã ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ đáɴɢ ᴛʀáᴄʜ. Tôɪ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ xɪɴ ʟỗɪ…’.

Cũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʜôᴍ ǫᴜᴀ, ʜìɴʜ ảɴʜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ VTV1 ᴠớɪ ᴛựᴀ đề ‘Bấᴛ ᴄứ đạɪ ʙɪểᴜ ɴàᴏ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ đềᴜ ᴘʜảɪ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ’ ᴋʜɪếɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʜả ʜê ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ôɴɢ ɴàʏ sẽ sớᴍ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛʜíᴄʜ đáɴɢ.

Mộᴛ ʙàɪ ᴠɪếᴛ đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ VTV1 đã ᴛʜᴜ ʜúᴛ ᴍộᴛ ʟượɴɢ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ ᴄựᴄ ʟớɴ

Dướɪ đâʏ ʟà ᴍộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ CĐM:

Đúɴɢ 1 ᴛᴜầɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠɪệᴄ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛạɪ sâɴ Gᴏʟғ ʙʀɢ Đà ɴẵɴɢ ʙị đ.á.ɴ.ʜ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟàᴍ ʀõ. Vɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʟà đảɴɢ ᴠɪêɴ, Bí ᴛʜư ᴄʜɪ ʙộ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ; ʟà đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ʟạɪ ᴅùɴɢ ɢậʏ ᴄʜơɪ Gᴏʟғ đ.á.ɴ.ʜ ᴍộᴛ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ɴʜữɴɢ đɪềᴜ đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟàᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ǫᴜʏ địɴʜ đốɪ ᴠớɪ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴠà ᴄáᴄʜ xử ʟý ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ?

Nữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙị ᴛʜ.ươɴɢ ᴛ.íᴄʜ ɴặɴɢ ᴘʜảɪ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tʜᴀɴʜ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ʙấᴛ ᴄứ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ɴàᴏ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đềᴜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ: ‘Qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ʟà ᴅù ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʜᴀʏ ʙấᴛ ᴋỳ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ɴàᴏ ᴄũɴɢ đềᴜ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ʀõ ᴠᴀɪ ᴛʀò, ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ đạɪ ʙɪểᴜ ᴅâɴ ᴄử. Nếᴜ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ʜᴀʏ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜì đềᴜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ’.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *