Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ đầʏ ʙấᴛ ɴɢờ: ‘Dᴏ ᴄʜị L. x.úᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴛôɪ ɴêɴ ᴛôɪ ᴍớɪ ʜàɴʜ xử ɴʜư ᴠậʏ’?

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ đầʏ ʙấᴛ ɴɢờ: ‘Dᴏ ᴄʜị L. x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴛôɪ ɴêɴ ᴛôɪ ᴍớɪ ʜ.àɴʜ x.ử ɴʜư ᴠậʏ’?

Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ɴʜậɴ ʟỗɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ôɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍà ʙảɴ ᴛʜâɴ đã ɢâʏ ʀᴀ, xɪɴ ɴʜậɴ ᴍọɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Tʀưᴀ 13-12, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tʜᴀɴʜ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ – Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴄôɴɢ ᴛʏ CP Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ – ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠɪệᴄ ᴠị đạɪ ʙɪểᴜ ɴàʏ ᴛáᴄ độɴɢ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ ᴛạɪ TP Đà Nẵɴɢ.

Qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʜᴀʏ ʙấᴛ ᴄứ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ɴàᴏ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đềᴜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟàᴍ ʀõ, ᴋʜɪ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sẽ ɢửɪ đếɴ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí.

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴʜậɴ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 6-2021

Tʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 13-12, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ. Tʜᴇᴏ đó, ɴɢàʏ 6-12, ôɴɢ ᴠà ᴍộᴛ số đốɪ ᴛáᴄ ᴄó đếɴ sâɴ ɢᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ để ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ ᴠà ᴄʜị N.A.L. ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ, ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅᴏ ʙấᴛ đồɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄʜ ᴛíɴʜ sổ ɢ.ậ.ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜ.ố ᴋʜɪ đáɴʜ ɢᴏʟғ, ᴄʜị N.A.L đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ x.ú.ᴄ ᴘʜ.ạᴍ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ᴜʏ ᴛíɴ ᴠà ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄá ɴʜâɴ ᴛôɪ. Tʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄự ᴄ.ã.ɪ, ᴅᴏ ʙứᴄ xúᴄ, ᴛʜɪếᴜ ᴋ.ɪ.ề.ᴍ ᴄ.ʜ.ế, ɴ.ó.ɴ.ɢ ɢ.ɪ.ậ.ɴ ɴʜấᴛ ᴛʜờɪ ɴêɴ ôɴɢ đã xử ʟý ᴠấɴ đề ᴄʜưᴀ đúɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄự ᴄ.ã.ɪ, ᴅᴏ ʙứᴄ xúᴄ, ᴛôɪ đã đ.ậ.ᴘ ᴄâʏ ɢ.ậ.ʏ ɢᴏʟғ ᴘʜáᴛ ʙóɴɢ s.ư.ợ.ᴛ ǫᴜᴀ ɴóɴ ᴄủᴀ ᴄʜị L., ʜướɴɢ xᴜốɴɢ ᴅướɪ đấᴛ ᴋʜɪếɴ ᴄâʏ ɢ.ậ.ʏ ɢᴏʟғ ʙị ɢ.ã.ʏ ʟàᴍ đôɪ ᴠà ʙ.ậ.ᴛ ʟạɪ, ᴅẫɴ đếɴ ᴄʜị L. ʙị ᴛʜươɴɢ ɴʜẹ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ở ᴠùɴɢ ᴍ.ặ.ᴛ – ôɴɢ Dũɴɢ ᴛʀầɴ ᴛìɴʜ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ôɴɢ Dũɴɢ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴍặᴛ đã đưᴀ ᴄʜị N.A.L. đɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đà Nẵɴɢ. Ôɴɢ Dũɴɢ ᴄũɴɢ ᴅặɴ ɴɢườɪ ɴʜà ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛốɪ đᴀ để ᴄʜị N.A.L. ᴄʜụᴘ ᴄʜɪếᴜ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴠà ʟᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴠɪệɴ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴄʜị. Tớɪ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜị N.A.L đã xᴜấᴛ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ổɴ địɴʜ.

Nữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ đɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴠà đã đɪ ʟàᴍ ᴛʀở ʟạɪ

Tôɪ ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ đã ʟɪêɴ ʜệ để xɪɴ ʟỗɪ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ᴛ.ʜ.ɪ.ệ.ᴛ ʜ.ạ.ɪ ᴠề ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜᴏ ᴄʜị L. ʜɪệɴ ɴᴀʏ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴄʜị L. ʟà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ᴛâᴍ ʟý ᴛốᴛ ᴠà đã ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ – ôɴɢ Dũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Vị đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ɴàʏ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴛʜậᴛ sự ʜốɪ ᴛɪếᴄ ᴠì ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ɢâʏ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜị L. ᴄũɴɢ ɴʜư ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ. Ôɴɢ Dũɴɢ ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴄʜị L., ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ᴠà HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ.

Cʜỉ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ɴ.ó.ɴ.ɢ ɢ.ɪ.ậ.ɴ, ᴋʜôɴɢ ᴋɪềᴍ ᴄʜế đượᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍà ᴛôɪ đã ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ đáɴɢ ᴛʀáᴄʜ. Tôɪ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ xɪɴ ʟỗɪ – ôɴɢ Dũɴɢ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍà ʙảɴ ᴛʜâɴ đã ɢâʏ ʀᴀ, xɪɴ ɴʜậɴ ᴍọɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴄôɴɢ ᴛʏ CP Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ ᴍᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ᴛʜậᴛ sự ᴄôɴɢ ᴛâᴍ, ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ʙ.ớ.ɪ ᴍ.ó.ᴄ, ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄʜᴜʏệɴ đờɪ ᴛư ᴄá ɴʜâɴ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ; ᴠ.ᴜ ᴋ.ʜ.ố.ɴ.ɢ, ʙ.ị.ᴀ đ.ặ.ᴛ, ǫ.ᴜ.ʏ ᴄʜ.ụᴘ sự ᴠɪệᴄ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ, ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄụ ᴛʜể ᴛừ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *