Nóɴɢ: Cʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʙắᴛ ôɴɢ Lê Tùɴɢ Vâɴ để ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɪ ɢɪᴀᴍ

Cʜáɴʜ áɴ TAND H.Đứᴄ Hòᴀ (Lᴏɴɢ Aɴ) đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ʙảɴ áɴ ʜìɴʜ sự ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ, ɴɢụ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ ʟᴀɪ.

Nɢàʏ 16.12, ᴛɪɴ ᴛừ TAND H.Đứᴄ Hòᴀ (Lᴏɴɢ Aɴ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙà Tʀầɴ Tʜị Kɪᴍ Tʜảɴʜ, Cʜáɴʜ áɴ TAND ʜᴜʏệɴ ɴàʏ, đã ᴋý ʙᴀɴ ʜàɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ʙảɴ áɴ ʜìɴʜ sự ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ số 119/2022/ʜsᴘᴛ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ɴɢàʏ 3.11.2022 ᴄủᴀ TAND ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ (90 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛạɪ ᴄăɴ ɴʜà ᴄủᴀ ʙị ᴄáᴏ Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ, số 191ᴀ, ấᴘ Lậᴘ Tʜàɴʜ, xã Hòᴀ Kʜáɴʜ Tâʏ, H.Đứᴄ Hòᴀ, Lᴏɴɢ Aɴ – ɴơɪ ᴛự xưɴɢ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ ʟᴀɪ).

Sᴀᴜ ɢầɴ 1 ɴăᴍ ʙị ᴄ.ấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú, Cʜáɴʜ áɴ TAND H.Đứᴄ Hòᴀ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ ᴘʜảɪ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ áɴ ᴘ.ʜ.ạ.ᴛ ᴛ.ù ɢɪᴀᴍ ᴛʜᴇᴏ ʙảɴ áɴ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ ɴɢàʏ 3.11.2022.

Tạɪ ʙảɴ áɴ ɴàʏ, ʙị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ ʙị ᴋếᴛ áɴ 5 ɴăᴍ ᴛ.ù ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ (ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 331 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015, ʙổ sᴜɴɢ, sửᴀ đổɪ ɴăᴍ 2017).

Cùɴɢ ʙị ᴋếᴛ áɴ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ ᴠề ᴛ.ộ.ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀêɴ ᴄòɴ ᴄó 5 ʙị ᴄáᴏ ᴋʜáᴄ, ɢồᴍ: Lê Tʜᴀɴʜ Hᴏàɴ Nɢᴜʏêɴ, Lê Tʜᴀɴʜ Nʜấᴛ Nɢᴜʏêɴ, Lê Tʜᴀɴʜ Tʀùɴɢ Dươɴɢ, ᴍỗɪ ʙị ᴄáᴏ ʙị ᴛᴜʏêɴ ᴘ.ʜ.ạ.ᴛ 4 ɴăᴍ ᴛ.ù; Lê Tʜᴀɴʜ Nʜị Nɢᴜʏêɴ 3 ɴăᴍ 6 ᴛʜáɴɢ ᴛ.ù ᴠà Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ 3 ɴăᴍ ᴛ.ù (ᴄùɴɢ ɴɢụ ở ɴơɪ ᴛự xưɴɢ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ ʟᴀɪ).

Bị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ᴄ.ấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú ᴛừ ᴛʜáɴɢ 1.2022 ᴠà ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɢɪᴀ ʜạɴ ᴄấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú đượᴄ ɢɪᴀ ʜạɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ đếɴ ɴᴀʏ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, Nʜấᴛ Nɢᴜʏêɴ, Hᴏàɴ Nɢᴜʏêɴ ᴠà Tʀùɴɢ Dươɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 1.2022 đếɴ ɴᴀʏ; Nʜị Nɢᴜʏêɴ ᴠà Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 6.2021 đếɴ ɴᴀʏ.

Cơ ǫᴜᴀɴ ANĐT Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟ.ừ.ᴀ đ.ả.ᴏ ᴄʜɪ.ếᴍ đᴏ.ạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴛạɪ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ ʟᴀɪ

Tʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛố ᴄủᴀ Vɪệɴ KSND ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ, ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 2014, ôɴɢ Lê Tùɴɢ Vâɴ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴅọɴ ᴛừ ᴄăɴ ɴʜà số 39ᴄ, đườɴɢ Lý Cʜɪêᴜ Hᴏàɴɢ, ǫ.6, TP.HCM ᴠề ɴʜà ʙà Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ sɪɴʜ sốɴɢ ᴄʜᴏ đếɴ ɴᴀʏ. Tạɪ đâʏ, ôɴɢ Lê Tùɴɢ Vâɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴄòɴ ʟạɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 5 đᴏạɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ x.ú.ᴄ ᴘʜ.ạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ Tʜượɴɢ ᴛọᴀ Tʜíᴄʜ Nʜậᴛ Từ (Ủʏ ᴠɪêɴ Hộɪ đồɴɢ ᴛʀị sự Gɪáᴏ ʜộɪ Pʜậᴛ ɢɪáᴏ VN, ᴛʀụ ᴛʀì ᴄʜùᴀ Gɪáᴄ Nɢộ, ở TP.HCM); ʙ.á.ɴ.ɢ ʙ.ổ Pʜậᴛ ɢɪáᴏ, x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ʜìɴʜ ảɴʜ Đứᴄ Pʜậᴛ; ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ H.Đứᴄ Hòᴀ…

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ sốɴɢ ᴛạɪ ɴơɪ ᴛự xưɴɢ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ ʟᴀɪ, Cơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ “ʟ.ừ.ᴀ đ.ả.ᴏ ᴄʜɪ.ếᴍ đᴏ.ạᴛ ᴛàɪ sảɴ” ᴠà đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Tʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ANĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ, ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙướᴄ đầᴜ x.á.ᴄ địɴʜ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ ʟᴀɪ đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ɢ.ɪ.ả sư, ɢ.ɪ.ả ᴛᴜ, ɢ.ɪ.ả ᴄʜùᴀ ᴠà ʟợɪ ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ sốɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛạɪ đâʏ để ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ɢ.ɪ.ả ʟà ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴛừ ʟòɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *