Nóɴɢ: Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Pʜáᴛ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄấᴍ sóɴɢ, ᴄấᴍ MXH ᴠớɪ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ

Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ (ᴄᴀ sĩ, ɴɢʜệ sĩ…) ᴛớɪ đâʏ, ɴếᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ sẽ ʙị ᴘʜᴏɴɢ sáᴛ ɴʜư: ᴄ.ấ.ᴍ sóɴɢ, ᴄ.ấ.ᴍ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ, ᴄ.ấ.ᴍ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ.

Đâʏ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đượᴄ đạɪ ᴅɪệɴ Cụᴄ Pʜáᴛ ᴛʜᴀɴʜ, ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴠà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛ.ử (Bộ TT-TT) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị đ.á.ɴ.ʜ ɢɪá ᴋếᴛ ǫᴜả ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛử ɴăᴍ 2022, địɴʜ ʜướɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ɴăᴍ 2023 ᴅᴏ Bộ TT-TT ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴɢàʏ 22.12.

Ôɴɢ Lê Qᴜᴀɴɢ Tự Dᴏ, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Pʜáᴛ ᴛʜᴀɴʜ, ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴠà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛ.ử ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị

Tʜᴇᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Hᴜʏềɴ, Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛ.ử (Cụᴄ Pʜáᴛ ᴛʜᴀɴʜ, ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴠà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛ.ử), ɴăᴍ 2022, Bộ TT-TT đã đề xᴜấᴛ ᴠớɪ Bộ VH-TT-DL xâʏ ᴅựɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ xử ʟý ɴɢườɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ (ᴄᴀ sĩ, ɴɢʜệ sĩ…) ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ sẽ ʙị ᴄ.ấ.ᴍ sóɴɢ, ᴄ.ấ.ᴍ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ, ᴄ.ấ.ᴍ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, ʜᴀʏ ᴄòɴ ɢọɪ ʟà ᴘʜᴏɴɢ s.á.ᴛ.

Tʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴛạɪ Hàɴ Qᴜốᴄ ᴠà Tʀᴜɴɢ Qᴜốᴄ, Bộ TT-TT ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ Bộ VH-TT-DL ᴠà sẽ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ. ɴăᴍ 2023, Bộ TT-TT sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʀà ǫᴜéᴛ, xử ʟý ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ để xử ʟý ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀêɴ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, ʙà Hᴜʏềɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴàʏ, ôɴɢ Lê Qᴜᴀɴɢ Tự Dᴏ, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Pʜáᴛ ᴛʜᴀɴʜ, ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴠà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛ.ử, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄʜế ᴛàɪ x.ử ᴘʜ.ạᴛ ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀêɴ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴍứᴄ ᴛừ 5 – 10 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ʜᴏặᴄ ᴛừ 10 – 15 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Mứᴄ x.ử ᴘʜ.ạᴛ ɴàʏ ᴄʜưᴀ đủ sứᴄ ʀ.ă.ɴ đ.ᴇ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ, ɴʜấᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ ᴄó ᴛáᴄ độɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ ʟớɴ. Nếᴜ ᴛăɴɢ ᴛɪềɴ x.ử ᴘʜ.ạᴛ ʟêɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đủ sứᴄ ʀ.ă.ɴ đ.ᴇ. Bộ TT-TT đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ᴠớɪ Bộ VH-TT-DL để xử ʟý ᴠấɴ đề ɴàʏ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ ᴅự ᴋɪếɴ ᴋʜɪ ʙᴀɴ ʜàɴʜ sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄôɴɢ ʙố ʀộɴɢ ʀãɪ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đạɪ ᴄʜúɴɢ. Cáᴄ ɴɢʜệ sĩ, ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʜᴀʏ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sᴀɪ ᴘʜạᴍ, ɴɢᴏàɪ x.ử ᴘʜ.ạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ sẽ ᴄó ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴋʜáᴄ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ᴋʜóᴀ ᴋêɴʜ, ᴄ.ắ.ᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪềɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴠà ᴛớɪ đâʏ ɴữᴀ sẽ ʟà ᴄ.ắ.ᴛ sóɴɢ, ᴄ.ấ.ᴍ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ…, ôɴɢ Lê Qᴜᴀɴɢ Tự Dᴏ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

Tʜᴇᴏ Cụᴄ Pʜáᴛ ᴛʜᴀɴʜ, ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴠà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛ.ử, ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 2022, ɴʜằᴍ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ɢỡ ʙỏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ xấᴜ, đ.ộ.ᴄ, ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ᴛɪɴ ɢ.ɪ.ả ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ xử ʟý ᴛɪɴ ɢɪả ᴠà ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ đã ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ɴăɴɢ ʟựᴄ ʀà ǫᴜéᴛ 300 ᴛɪɴ/ɴɢàʏ.

Bêɴ ᴄạɴʜ đó ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛỷ ʟệ ᴄʜặɴ ɢỡ ʙỏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ xấᴜ, đ.ộ.ᴄ, ᴛɪɴ ɢ.ɪ.ả, sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ xᴜʏêɴ ʙɪêɴ ɢɪớɪ (Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ, Tɪᴋᴛᴏᴋ) đạᴛ ᴛỷ ʟệ ᴛʀêɴ 92%.

Để xử ʟý ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʀàɴ ʟᴀɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛử, ᴛʀᴀɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ, Bộ TT-TT đã ʟậᴘ ᴄáᴄ đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ độᴛ xᴜấᴛ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ xᴜʏêɴ ʙɪêɴ ɢɪớɪ ᴠà đã x.ử ᴘʜ.ạᴛ 15 ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ 210 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ; đàᴍ ᴘʜáɴ ᴠớɪ ɢᴏᴏʟɢᴇ ɢỡ ʙỏ ʜơɴ 2.000 ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛʜᴜốᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ʙảᴏ ᴠệ sứᴄ ᴋʜỏᴇ… ᴛʀᴏɴɢ 6 ᴛʜáɴɢ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *