Một khu dân cư tự phát, phân lô bán nền tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

 

 Nhiều bạn đọc muốn biết cụ thể đó là dự án nào. Dưới đây là chi tiết 16 dự án khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu theo báo cáo của UBND tỉnh gửi HĐND tỉnh này.

Theo báo cáo, tại Thành phố Bạc Liêu có 10 trường hợp, diện tích 51.656,94 m2 tách thành 329 thửa gồm: Hộ ông Dương Minh Trọng tại Phường 1 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.001,2 m2, mục đích là đất trồng cây lâu năm, tách thành 09 thửa đất; hộ bà Trần Thị Phượng tại Phường 1 được cấp có thẩm quyền cấp 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thành 22 thửa đất; Hộ ông Lê Kỳ Nam tại Phường 5 được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 12.000m2, mục đích sử dụng đất là đất nuôi trồng thủy sản, đã lập thủ tục tách thành 39 thửa đất; hộ ông Trần Quốc Sử tại Phường 5 được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 5.703,3m2, mục đích sử dụng đất là đất nuôi trồng thủy sản đã lập thủ tục tách thành 37 thửa đất; Hộ ông Mã Kiệt Vũ tại Phường 5 được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 10.000m2, mục đích sử dụng đất là đất nuôi trồng thủy sản, đã lập thủ tục tách thành 40 thửa đất; hộ bà Đường Thị Ngọc tại Phường 7 được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 8.687m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm đã lập thủ tục tách thành 40 thửa đất; hộ ông Vũ Quang Thắng tại phường 7 (phía sau đường số 12 Khu dân cư Tràng An) được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 3.503m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm đã lập thủ tục tách thành 11 thửa đất. Hộ ông Lý Văn Chạy tại Phường 8 được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 8.889,20m2, mục đích sử dụng đất là đất nuôi trồng thủy sản, đã lập thủ tục tách thành 78 thửa đất. Hộ ông Nguyễn Văn Tường tại Phường 2 được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 2.999,04m2, mục đích sử dụng đất là đất nuôi trồng thủy, đã lập thủ tục tách thành 03 thửa, gồm: thửa 113 (diện tích 866,23m2), 114 (diện tích 1.024,61m2) và 115 (diện tích 1.108,2m2); Khu đấtông Châu Minh Tú tại xã Vĩnh Trạch được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 7.763,4m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng lúa đã lập thủ tục tách thành 36 thửa đất.

 

 

Một khu đất tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu đã được tách thửa (ảnh Nhật Hồ)

 

 

Tại Huyện Vĩnh Lợi có 03 trường hợp, diện tích 12.053,70m2 tách thành 54 thửa gồm: Hộ ông Lộ Thiếu Hoa, thị trấn Châu Hưng được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 1.090m2, mục đích sử dụng đất trồng lúa, Ông Hoa đã lập thủ tục tách thành 11 thửa và được UBND huyện Vĩnh Lợi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở; hộ ông Đỗ Thiên Long, xã Hưng Hội được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 2.657,7m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng lúa. Ông Long đã lập thủ tục tách thành 27 thửa; hộ ông Nguyễn Văn Phóng, thị trấn Châu Hưng có tổng diện tích khu đất là 8.306 m2, được cấp thẩm quyền cho phép tách thành 16 thửa đất;

Tại Huyện Đông Hải có 03 trường hợp tách thành 204 thửa gồm: Hộ ông Nguyễn Văn Thanh, gồm 02 khu: Khu 1 được cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thành 71 thửa đất, mục đích là nuôi trồng thủy (trong đó có 09 thửa đất đã chuyển mục đích sử dụng đất), sau đó chuyển nhượng cho khoảng 40 hộ dân, có 37 căn nhà cấp 4 đã được xây dựng trên phần đất này. Khu 2 được cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thửa đất lớn, mục đích là nuôi trồng thủy sản thành 50 thửa đất nhỏ và đã chuyển nhượng toàn bộ 50 thửa đất được tách. Hiện tại các các hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng nhà ở. Đồng thời, trên khu đất có một con đường đá, rộng khoảng 4m. Hộ ông Tô Mến đã tách ra thành 38 thửa đất, ông Mến đã chuyển nhượng cho một số hộ. Hiện tại trên khu đất có 01 căn nhà cấp 4 và 02 căn nhà nuôi chim yến. Ngoài ra, sau khi tách thành 38 thửa đất, ông Mến đã tự làm đường đi trên phần đất của mình. Hộ ông Nguyễn Văn Hồng đã tách ra thành 45 thửa đất, ông Hồng đã chuyển nhượng cho một số hộ. Hiện tại trên khu đất có 06 căn nhà cấp 4. Ngoài ra, sau khi tách thành 45 thửa đất, ông Hồng đã hiến cho Nhà nước một phần đất để làm đường đi công cộng, nhưng trên thực tế và hồ sơ quản lý Nhà nước về đất đai thì Nhà nước không có quản lý phần đất này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *