Chính sách

Chúng tôi cung cấp các tính năng và sản phẩm để người sáng tạo nội dung và nhà phát hành có thể kiếm tiền từ nội dung của họ. Nội dung này phải tuân thủ các quy tắc nhất định.

Mọi nội dung trên Facebook đều phải tuân thủ Điều khoản và Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi.

Đây là những quy tắc quan trọng mà chúng tôi đưa ra đối với nội dung khiêu dâm, bạo lực, tục tĩu hoặc thù địch.

Tuy nhiên, nhìn chung, nội dung phù hợp với Facebook chưa chắc đã phù hợp để kiếm tiền.

Để có thể kiếm tiền từ nội dung của mình, người sáng tạo nội dung và nhà phát hành cần tuân thủ Chính sách kiếm tiền dành cho đối tác và Chính sách kiếm tiền từ nội dung của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chính sách kiếm tiền dành cho đối tác trong phần Tìm hiểu thêm bên dưới

Ngoài ra, bản thân nội dung cũng phải tuân thủ các nguyên tắc bên dưới để đủ điều kiện sử dụng một số sản phẩm kiếm tiền cụ thể.

Chia sẻ với mọi người