UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 1615/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án khu đô thị mới số 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa.

Theo quyết định phê duyệt thì diện tích đất sử dụng triển khai dự án là 8,323 ha. Địa điểm triển khai dự án thuộc tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là khoảng 142 tỷ đồng, trong đó 90 tỷ đồng thực hiện dự án và 52 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tiến độ thực hiện dự án 3 năm kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư. Thời gian hoạt động của dự án tối đa 50 năm kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhà đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Trung ương và địa phương theo quy định hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *