Ảnh minh họa

Đây là một chính sách thiết thực, kịp thời, giúp đồng bào mạnh dạn vay vốn tại các ngân hàng thương mại để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND, ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, hiện đã có gần 4.000 hộ dân được hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ 2015 – 2020, Đắk Nông đã thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vay vốn tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để sản xuất, kinh doanh (lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp nông thôn).

Theo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông cho hay, đây là chương trình mang tính đặc thù của tỉnh Đắk Nông, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền đối với công tác phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. Trên địa bàn của tỉnh hiện có tới 40 dân tộc cùng chung sống và có tỉ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số rất cao. Chính sách hỗ trợ vốn vay đã giúp nhiều hộ dân mạnh dạn vay vốn tại các ngân hàng thương mại để phát triển sản xuất các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp. Nhờ đó, các thế mạnh của địa phương được phát huy, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ và giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *